• Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đối thoại với doanh nghiệp

  • Hướng dẫn khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

  • Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

  • Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

  • Tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

  • Tập huấn công tác xử lý vi phạm năm 2020

TIN HẢI QUAN QUẢNG BÌNH

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đối thoại với doanh nghiệp
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đối thoại với doanh... Nhằm nắm bắt, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), ngày 01/12/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và Hội nghị Đối tác Hải quan...

TIN TỨC KHÁC

Hướng dẫn khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu
Hướng dẫn khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương... Thực hiện điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc; thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ...

ĐIỂM VĂN BẢN MỚI

Một số nội dung cơ bản của Nghị định 126/2020/NĐ-CP liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có 9 chương, 44 điều. Việc xây dựng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý...
Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan những điểm cần lưu ý
Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi...
Quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Theo đó, 02 loại hàng hóa nhập khẩu sau không được gửi kho ngoại quan, gồm: Thuốc lá điếu...
Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ...
Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất...
Một số nội dung mới, quan trọng liên quan đến lĩnh vực Hải quan tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí có hiệu lực từ ngày 11/10/2020; thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày...

thu tuc hai quan2

QUẢNG BÌNH