Quản lý văn bản
 • id van ban
  1224
 • 03/1998/TT-BTM
 • 24/02/1998
 • Hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực