Quản lý văn bản
 • id van ban
  2524
 • 195/BTC-TCHQ
 • 06/01/2012
 • Quản lý hàng cư dân biên giới NK
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Biên giới, phi mậu dịch, hành lý
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực