Quản lý văn bản
 • id van ban
  2528
 • 207/BCT-TMMN
 • 19/01/2012
 • Hướng dẫn XNK qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Biên giới, phi mậu dịch, hành lý
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực