Quản lý văn bản
 • id van ban
  2530
 • 732/TCHQ-GSQL
 • 24/02/2012
 • Hướng dẫn kê khai ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên tờ khai NC-XC
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Quản lý ngoại hối
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực