Quản lý văn bản
 • id van ban
  2533
 • 994/TCHQ-GSQL
 • 05/03/2012
 • HD thủ tục hàng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu KTCK
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Biên giới, phi mậu dịch, hành lý
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực