Quản lý văn bản
 • id van ban
  2660
 • 4181/TCHQ-TXNK
 • 24/07/2013
 • Công văn số 4181/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế xăng dầu của tàu hút cát TN-TX
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Thuế, giá, quản lý thuế, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực