Quản lý văn bản
 • id van ban
  2674
 • 4576/TCHQ-TXNK
 • 08/08/2013
 • Công văn số 4576/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa XNK
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phân tích, phân loại
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực