Quản lý văn bản
 • id van ban
  2676
 • 4635/TCHQ-GSQL
 • 09/08/2013
 • Công văn số 4635/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý trâu, bò từ Lào, Campuchia nhập vào Việt Nam
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Chính sách một số mặt hàng, Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Chất lượng,kiểm dịch
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực