Quản lý văn bản
 • id van ban
  2681
 • 4370/TCHQ-TXNK
 • 01/08/2013
 • Công văn số 4370/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Thuế, giá, quản lý thuế, Chính sách một số mặt hàng, Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Xuất xứ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực