Quản lý văn bản
 • id van ban
  2710
 • 1776/TCHQ-TXNK
 • 05/03/2015
 • Công văn số 1776/TCHQ-TXNK ngày 5/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v sửa đổi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Phân tích, phân loại
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực