Quản lý văn bản
 • id van ban
  2717
 • 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP
 • 08/05/2015
 • Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Liên bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực