Quản lý văn bản
 • id van ban
  2830
 • 62/2019/TT-BTC
 • 05/09/2019
 • Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Xuất xứ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực