Quản lý văn bản
 • id van ban
  1827
 • Luật Thuế XNK sửa đổi 1993
 • 05/07/1993
 • Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu sửa đổi 1993
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực