Quản lý văn bản
 • id van ban
  2475
 • 28-TC/TCT
 • 17/07/1992
 • Thông tư 28-TC/TCT quy định định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá xuất nhập khẩu là quà biếu, quà tặng
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Hết hiệu lực