Quản lý văn bản
 • id van ban
  2724
 • 6901/TCHQ-TXNK
 • 29/07/2015
 • Công văn số 6901/TCHQ-TXNK ngày 29/7/2015 về ban hành chú giải bổ sung SEN
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực