Quản lý văn bản
 • id van ban
  2805
 • 11/2020/TT-BCT
 • 15/06/2020
 • Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực