Quản lý văn bản
 • id van ban
  2829
 • 60/2019/TT-BTC
 • 30/08/2019
 • Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Giá tính thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực