Quản lý văn bản
 • id van ban
  2846
 • 126/2020/NĐ-CP
 • 19/10/2020
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ, Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực