Quản lý văn bản
 • id van ban
  525
 • LTNK
 • 26/12/1991
 • Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật, Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Hết hiệu lực