Quản lý văn bản
 • id van ban
  1763
 • 102/2001/NĐ-CP
 • 31/12/2001
 • Nghị định của chính phủ số 102/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực