Quản lý văn bản
 • id van ban
  2763
 • 3152/TCHQ-KTSTQ
 • 08/04/2015
 • Công văn số 3152/TCHQ-KTSTQ ngày 8/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực