Quản lý văn bản
 • id van ban
  1819
 • 808/TTg-KGVX
 • 20/05/2010
 • Công văn số 808/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm soát HQ,QLRR,SHTT
 • Lĩnh vực chi tiết
  Kiểm soát HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực