Quản lý văn bản
 • id van ban
  1939
 • 25/2009/TT-BTC
 • 02/05/2009
 • Thông tư số 25/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than trong Biểu thuế xuất khẩu.
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực