Quản lý văn bản
 • id van ban
  2099
 • 98/2009/TT-BTC
 • 20/05/2009
 • Thông tư 98/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khoáng sản
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực