Quản lý văn bản
 • id van ban
  2520
 • 86/2011/TT-BNNPTNT
 • 16/12/2011
 • Thông tư ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phân bón, hóa chất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực