Quản lý văn bản
 • id van ban
  2663
 • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
 • 20/06/2013
 • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực