Quản lý văn bản
 • id van ban
  2666
 • Luật phòng chống thiên tai
 • 19/06/2013
 • Luật phòng chống thiên tai năm 2013
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực