Quản lý văn bản
 • id van ban
  2667
 • Luật GDQP và An ninh
 • 19/06/2013
 • Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực