Quản lý văn bản
 • id van ban
  2670
 • Luật Thuế GTGT sửa đổi, bổ sung
 • 19/06/2013
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực