Quản lý văn bản
 • id van ban
  2732
 • Luật bình đẳng giới
 • 27/10/2015
 • Lụât bình đẳng giới và các văn bản liên quan
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực