Quản lý văn bản
 • id van ban
  1656
 • 1131/VPCP-KTTH
 • 23/02/2009
 • Công văn số 1131/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc không thu lệ phí cấp C/O
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
  Xuất xứ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực