Quản lý văn bản
 • id van ban
  1658
 • 8718/VPCP-KTN
 • 22/12/2008
 • Công văn số 8718/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ v/v xuất khẩu than xấu qua cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khoáng sản
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực