Quản lý văn bản
 • id van ban
  1836
 • 95/2009/QĐ-TTg
 • 17/07/2009
 • Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực