Quản lý văn bản
 • id van ban
  1837
 • 58/2009/QĐ-TTg
 • 16/04/2009
 • Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực