Quản lý văn bản
 • id van ban
  1843
 • 28/2008/CT-TTg
 • 08/09/2008
 • Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực