Quản lý văn bản
 • id van ban
  2537
 • Số 2047/UBND - NC
 • 26/10/2011
 • Đề nghị bổ sung thêm tuyến đường 12 vào hiệp định GMS
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực