Quản lý văn bản
 • id van ban
  2544
 • Số 30/2011/QĐ - UBND
 • 20/12/2011
 • Quyết định Ban hành chương trình nhà ở tỉnh Quảng Bình
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực