Quản lý văn bản
 • id van ban
  2546
 • Số 18/UBND - NC
 • 09/01/2012
 • Tăng cường quản lý nhà nước về công tác biên giới trong thời gian tới
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực