Quản lý văn bản
 • id van ban
  2555
 • Số 157/UBND
 • 24/02/2012
 • Đề nghị hướng dẫn xe tay lái bên phải tham gia giao thông
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực