Quản lý văn bản
 • id van ban
  2621
 • 3028/UBND-KTTH
 • 24/12/2012
 • Công văn số 3028/UBND-KTTH v/v Phối hợp tuyên truyền thủ tục Hải quan điện tử
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực