Quản lý văn bản
 • id van ban
  112
 • 104/2011/NĐ-CP
 • 16/11/2011
 • Nghị định số 104/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Xử lý vi phạm, Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực