Quản lý văn bản
 • id van ban
  2515
 • 474/TCHQ-PC
 • 08/02/2012
 • Công văn số 474/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản
 • Văn bản chính phủ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực