Quản lý văn bản
 • id van ban
  2567
 • 2061/TCHQ-PC
 • 26/04/2012
 • Công văn số 2061/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra QĐXP
 • Văn bản chính phủ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực khác
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực