Quản lý văn bản
 • id van ban
  2659
 • 4118/TCHQ-GSQL
 • 22/07/2013
 • Công văn số 4118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi trong bưu phẩm, bưu kiện
 • Văn bản chính phủ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực