Quản lý văn bản
 • id van ban
  2694
 • 1487/TCHQ-TXNK
 • 13/02/2015
 • Công văn số 1487/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v dây thép hàn hợp kim
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất, Giá tính thuế, Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực