Quản lý văn bản
 • id van ban
  2696
 • 1593/TCHQ-TXNK
 • 14/02/2015
 • Công văn số 1593/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v làm rõ về bò thuần chủng để nhân giống
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Chất lượng,kiểm dịch, Xuất xứ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực