Quản lý văn bản
 • id van ban
  2703
 • 299/TXNK-PL
 • 03/03/2015
 • Công văn số 299/TXNK-PL ngày 3/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v mã HS của phế liệu sắt, thép
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phân tích, phân loại
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực