Quản lý văn bản
 • id van ban
  2735
 • 31/2015/TT-BTTTT
 • 29/10/2015
 • Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực