Quản lý văn bản
 • id van ban
  2749
 • 12/2016/TT-BCT
 • 05/07/2016
 • Thông tư 12/2016/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khoáng sản
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực